WORKS 実績紹介

イベント

トキめき新潟国体・冬季国体

2009年

会場:新潟県各地

内容:会場施工、一部運営ほか